Buhar Vana Grubu

Buhar Vana Grubu

Buhar vanaları; bir milin ucuna bağlı klapenin, akışkan geçiş deliğinin üstüne oturtulması veya kaldırılması ile akışkan geçişini kesip, açarak görevlerini yerine getirirler.

Klape tipine bağlı olarak farklı akış karakteristiğine sahiptirler. Klapenin, sit ile sürtünmesiz oturarak teması ile iyi bir sızdırmazlık sağlanır. Yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklarda kullanılırlar.