Küresel Vanalar

Küresel Vanalar

Küresel vana, bir deliğe sahip döner bir küre aracılığıyla bir sıvı veya gazın akışını kontrol eden bir vanadır. Küre, kendi ekseni etrafında 90 derece döndürülerek, ortam içinden geçen akışkan engellenebilir veya akabilir.

Birçok tesisat, su kuyusu ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.