Dalgıç Pompalar

Dalgıç Pompalar

Dalgıç pompalar, korozyona dayanıklı pompalardır. Yer altı sularının transferinde, içme ve kullanım sularının temininde ve yağmur suyu nedeniyle göl, nehir ve derelerdeki taşkınların transferinde kullanılır.

Dalgıç pompalar, suyun transferi sırasında sıklıkla görülen yüksek yoğunluklu katılara(kum vb.) karşı dayanıklı yapıda dizayn edilmiştir. Bu pompalar hem tatlı, hem de tuzlu suda çalışabilir.